PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy Statement van de ‘Beckers Marketing Challenge’ (www.BeckersMarketingChallenge.nl). 

Dit Privacy Statement is een aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden van de 'Beckers Marketing Challenge’.
 

Definities 

Account: de persoonlijke pagina van een Deelnemer op de Website.

Challenge: Beckers Marketing Challenge. 

Deelnemer: een natuurlijk persoon die een Account heeft aangemaakt op De Website.
De Organisatie: Izico Nederland B.V.   
De Website: www.BeckersMarketingChallenge.nl

Inzending: door de Deelnemer geüploade Inzending (concept, idee, oplossing, ontwerp) op De Website.

 

Algemeen 
De Organisatie respecteert de privacy van Deelnemers. De Organisatie erkent de behoefte van een goede controle over persoonsgegevens die via de Website (www.BeckersMarketingChallenge.nl) bekend zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met ‘persoonsgegevens’ wordt in dit Privacy Statement bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in dit Privacy Statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruiksvoorwaarden van deze Challenge. 
 

Gebruik van persoonsgegevens 
Om deel te kunnen nemen aan de Challenge op www.BeckersMarketingChallenge.nl, dienen Deelnemers een (gratis) Account aan te maken op de Website www.BeckersMarketingChallenge.nl. Wanneer hij/ zij een dergelijk Account aanmaakt, dient hij/ zij bepaalde informatie in te vullen.

 

Om toegang te krijgen tot alle informatie (zoals de briefing) is het verplicht om naam, achternaam en e-mailadres in te voeren bij het aanmaken van een Account. Om deel te nemen aan de Challenge dienen meer gegevens te worden verstrekt zoals telefoonnummer en IBAN (zodat o.a. het prijzengeld kan worden uitgekeerd en contact opgenomen kan worden voor een eventueel vervolg). Deze gegevens zijn voldoende om aan de Challenge deel te nemen. Mocht men gegevens willen wijzigen, dan kan dat uiteraard via zijn/ haar eigen Account.

 

De Organisatie slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het Account. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en het verloop van de Challenge en voor interne bedrijfsvoering. De Organisatie kan de gegevens gebruiken om met de Deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van De Organisatie.   

Persoonsgegevens verstrekken aan derden 
Bij deelname aan de Challenge zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, leeftijd, opleiding, beroep) zichtbaar voor de Organisatie. Contactgegevens zullen niet worden doorgegeven, tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De Organisatie zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden. 

Berichtgeving 
Nadat men als Deelnemer een Account heeft aangemaakt én heeft aangeven nieuwsbrieven en 'updates' te ontvangen, wordt hij/ zij d.m.v. nieuwsbrieven en notificaties op de hoogte gehouden van updates m.b.t. de Challenge en/of nieuwe Challenges. Uiteraard zal De Organisatie de Deelnemers niet lastig vallen met spam.

 

De Organisatie heeft de mogelijkheid om Deelnemers extra te informeren d.m.v. het versturen van ‘updates’ en ‘persoonlijke berichten’ m.b.t. hun Challenge(s) of het vervolg op hun Challenge(s). ‘Updates’ of ‘persoonlijke berichten’ kunnen belangrijke informatie bevatten m.b.t. de lopende Challenge of juist over het vervolg van een Challenge, zoals een prijsuitreiking of brainstormsessie. Men kan zich te allen tijde via zijn/ haar Account afmelden voor nieuwsbrieven en updates.

 

Overige communicatie bestaat uit ontvangstbevestigingen van Inzendingen, bekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor prijsuitreikingen en brainstormsessies en/of een ander vervolg op de Challenge. Als Deelnemer is men niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan.

 

De Organisatie is niet verantwoordelijk wanneer updates, notificaties of nieuwsbrieven niet (goed) aankomen en/of in eventuele spamfilters terecht komen.

 

Gebruik van Cookies
De website www.BeckersMarketingChallenge.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat óf in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) óf in de sessie van uw browser staat. Wij plaatsten een aantal cookies op jouw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren, waardoor je bijvoorbeeld eenvoudig kunt inloggen en om de website te verbeteren door te analyseren welke pagina’s worden bezocht. 

 

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

 

Voor het analyseren en verbeteren van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De ip-adressen worden geanonimiseerd; er worden geen gegevens gedeeld met Google en er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

 

Het kan voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van de diensten van externe partijen, die ook cookies op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt. Wij staan deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen met behulp van deze technologieën. 

 

 

De Cookies                        Het Doel

Facebook                            Om ervoor te zorgen dat je informatie van ons kunt delen met anderen via Facebook.

Twitter                                 Om ervoor te zorgen dat je informatie van ons kunt delen met anderen via Twitter.

Linkedin                              Om ervoor te zorgen dat je informatie van ons kunt delen met anderen via Linkedin.

Google Analytics                Google Analytics gebruiken we om de website te analyseren en te verbeteren

Google tag manager          Google tagmanager gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe de site gebruikt wordt. Dit gebruiken we ter verbetering  van onze website 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!